ŞAHIS FİRMALARI
  • İmza sirküleri ve beyannamesi
  • Ticaret sicilinde kayıtlı ise, sicil gazetesi
  • Ticaret siciline kayıtlı değil ise, bağlı bulunduğu meslek grubuna ait belge
  • Son vergi levhası
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Son iki yılın bilanço ve gelir tablosu
  • Son ayrıntılı mizan
  • Vekil varsa, faktoring şirketlerinde borçlandırma yetkisi ibaresi olan vekaletname
  • Vekilin imza beyanı ve nüfus cüzdanı fotokopisi
  • İkametgah