TÜZEL KİŞİLER
 • İmza sirküleri
 • İmza sirkülerinin dayanağı olan ticaret sicil gazetesi
 • Son vergi levhası
 • Kuruluş gazetesi
 • Son hazirun cetveli
 • İmza yetkilerinin ve kefalet imzası alınan kişilerin nüfuz cüzdanı fotokopileri
 • İmza sirküleri olmayıp kefalet imzası alınan kişilerin imza beyannameleri
 • Kefalet imzası alnan kişilerin kimlik ve vergi numaraları
 • Kefalet imzası alınangrup şirketi varsa; imza sirkülerin ve dayanak gazetesi
 • Son iki yılın bilanço ve gelir tablosu
 • Son ayrıntılı mizan
 • Kapasite raporu ( imalatçı firmalarda )
 • Vekil varsa, faktoring şirketlerinde borçlandırma yetkisi ibaresi olan vekaletname
 • Vekilin imza beyanı ve nüfus cüzdanı fotokopisi