Her türlü mal ve hizmet satışından doğan, faturaya dayalı,vadeli alacakların devredilmesi karşılığında sunulan finansman ve tahsilat hizmetidir. Bu finansman tekniği tüm vadeli iş yapan firmalar için etkin bir sistemdir.Bu sistem sayesinde vadeli alacaklarınız, hızlı bir şekilde nakte çevrilir, bilançonuz likit hale gelir ve size zaman kazandırır.